Publications and talks

Books (editor):

 • Urbańska, J., Karpe, K., Żyluk, N. (eds). (2016) Zaradność absolwentów szkół wyższych. Poznań: Wydziałowe Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.

Papers:

   • Żyluk, N., Urbański, M., Żelechowska, D. (in print). Abductive reasoning: let’s „Find Out” some models. Logic Journal of the IGPL.
   • Federowicz, M., Koszowy, M., Bendrat, A., Białek, K., Biedrzycki, K., Bojarski, T., Budzyńska, K., Budzyńska-Daca, A., Czaczkowski, D., Francuz, P. , Hinton, M. Karpiński, M., Kobiela, F., Kublikowski, R., Lisowski, R., Makuła, Sz., Selinger, M., Skowron, B., Stefańczyk, A., Suchoń, W., Sułowska, A., Swat, M., Ścigała-Stiller, B., Wasilewska-Kamińska, E., Wieczorek, K. A., Wiewiórka, K., Yaskorska, A., Załęska M., Zambrowska, M., Żurek, T., Żyluk, N. (2018). Argumentacja w edukacji: postulaty badań edukacyjnych w ramach Polskiej Szkoły Argumentacji. Studia Semiotyczne, 32(1), pp. 161–178, DOI: 10.26333/sts.xxxii1.07.
   • Żyluk, N., Urbański, M., Żelechowska, D. (2018). Modelowanie rozumowań abdukcyjnych: przypadek gry Takie Życie. Studia Semiotyczne, 32(1), pp. 21-59, DOI: 10.26333/sts.xxxii1.03
   • Łupkowski, P., Urbański, M., Wiśniewski, A., Błądek, W., Juska, A., Kostrzewa, A., Pankow, D., Paluszkiewicz, K., Ignaszak, O., Urbańska, J., Żyluk, N., Gajda, A., Marciniak, B. (2017). Erotetic Reasoning Corpus. A data set for research on natural question processing. Journal of Language Modelling, 5(3), pp 607–631.
   • Żyluk, N., Michta, M., Urbański, M. (2017). Yet Another Shade of Deduction. On measuring deductive flexibility and how it may relate to other cognitive abilities, Logic and Logical Philosophy, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LLP.2017.015.
   • Szymanek, K., Budzyńska, K., Czelakowski, J., Drukier, A., Grabowski, A., Kacprzak, M., Konat, B.Koszowy, Lewiński, M., P., Łupkowski, P., Magdziak, M., Paździora, M., Pogonowski, J., Ryszka-Kurczab, M., Rytel, J.Selinger, M., Skowron, B., Trzcieniecka-Schneider, I., Urbański, M., Wieczorek, K. A., Żyluk, N., (2016). Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją [What is a good argument? The method of expert discourse in argumentation research]. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3(209)), pp. 313-330.
   • Żyluk, N., Karpe, K., Michta, M., Potok, W., Paluszkiewicz, K., Urbański, M. (2016). Assessing levels of epistemological understanding: Standardized Epistemological Understanding Assessment             (SEUA). TopoiDOI: 10.1007/s11245-016-9381-4.
   • Karpe, K., Maryniaczyk, N., Michta, M., Paluszkiewicz, K. (2015). Jeżeli to wystąpienie Wam się spodoba, to znaczy, ze autorzy Was oszukali – o polskiej adaptacji narzedzia Clance Impostor Phenomenon Scale. Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne. Nr 9., Poznań, pp  45-50.
   • Karpe, K., Maryniaczyk, N., Michta, M. (2014). Wpływ wieku i choroby Parkinsona na parametry dyfuzji w istocie czarnej. Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne. Nr 8., Poznań, pp 68-72.

Chapters:

     • Urbański, M., Żyluk, N. (2018). Sets of Situations, Topics, and Question Relevance. In: Oswald, S. and Maillat, D. (eds), Argumentation and Inference: Proceedings of the 2nd European Conference on Argumentation, Fribourg 2017, College Publications, London, Vol. II, pp 857-871.
     • Urbański M., Żyluk, N., Paluszkiewicz K., Urbańska J. (2016). A formal model of erotetic reasoning in solving somewhat ill-defined problems. In: D. Mohammed, M. Lewinski (eds), Argumentation and Reasoned Action. Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, Lisbon, 2015 Vol. II . London: College Publications, pp 973-983,
     • Żyluk, N. (2016). Sterowność a wyuczona zaradność i jej korelaty. In: J. Urbańska, J., K. Karpe, N. Żyluk (eds), Zaradność absolwentów szkół wyższych. Poznań: Wydziałowe Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, 39–49.
     • Żyluk, N., Karpe, K., Urbańska, J. (2016). Wyuczona bezradność a wyuczona zaradność – rozważania teoretyczne In: J. Urbańska, J., K. Karpe, N. Żyluk (eds), Zaradność absolwentów szkół wyższych. Poznań: Wydziałowe Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, 11–20.
     • Karpe, K., Michta, M., Paluszkiewicz, K., Urbańska, J., Żyluk, N. (2016). Kwestionariusz wyuczonej zaradności – opis procesu konstrukcji narzędzia oraz charakterystyka wyuczonej zaradności absolwentów w Polsce na przykładzie badania własnego. In: J. Urbańska, J., K. Karpe, N. Żyluk (eds), Zaradność absolwentów szkół wyższych. Poznań: Wydziałowe Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, pp 21–38.

Technical reports:

      • Żyluk, N., Żelechowska, D. (2017). „Find Out” – raport z konstrukcji narzędziaRaport badawczy, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [PDF]
      • Żyluk, N. (2016). Giętkość dedukcyjna a inteligencja płynna oraz inne zdolności poznawczeRaport badawczy, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [PDF]
      • Żyluk, N. (2016). Test Giętkości Dedukcyjnej (TGD) – raport z konstrukcji narzędzia. Raport badawczy, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [PDF]
      • Urbański, M., Żyluk, N. (2016). Sets of situations, topics, and question relevance. Raport badawczy, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [PDF]
      • Żyluk, N. (2016). Gra „Takie Zycie” jako narzędzie badania rozumowań. Raport badawczy, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [PDF]

Talks:

       • Żyluk, N., Żelechowska, D., Urbański, M. Abductive reasoning – let’s Find Out” some models.  Model-based Reasoning in Science and technology. Inferential Models for Logic, Language, Cognition and Computation, Sewilla, 24-26 X, 2018.
       • Żyluk, N., Żelechowska, D., Urbański, M. „Find Out” – formalne modelowanie rozwiązań zadania abdukcyjnego. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Kraków, 19–21 IX, 2018.
       • Żelechowska, D., Żyluk, N., Urbański, M. „Find Out”: omówienie możliwości jakościowej i ilościowej analizy danych. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Kraków, 19–21 IX, 2018.
       • Urbański, M., Żyluk, N., „Why did you ask this question?” Modelling polar questions processing in information-seeking dialogues. 16th ArgDiaP Conference: Argumentation and Corpus Linguistics. Warszawa, 16 IX, 2018.
       • Urbański, M., Żelechowska, D., Żyluk, N., Catching Abduction at Work. On Two Instruments for Research on Abductive Reasoning. Cognition and Language 2017, 24-26 XI 2017, Brno.
       • Żyluk, N., Urbański, M. Zastosowanie gry „Takie Życie” w empirycznym badaniu rozumowań”. XIII Międzynarodowa konferencja naukowa Kulturotwórcza funkcja gier”: Technologie gier w perspektywie kulturowej. Poznań, 18-19 X 2017.
       • Żyluk, N., Żelechowska, D., Urbański, M. „Find Out”: quantitative and qualitative analyses of solutions to an abductive task. Logic in the Wild, Ghent, 9-10 X 2017.
       • Żyluk, N., Żelechowska, D., Urbański, M. „Find Out” – narzędzie do badania rozumowań abducyjnych. XV konferencja ArgDiaP: Argumentacja i retoryka klasyczna. Lublin, 25–26 X, 2017.
       • Urbański, M., Żyluk, N. Sets of situations, topics, and question relevance. 2nd European Conference on Argumentation, Fribourg, 20-23 VI 2017.
       • Urbański, M., Żelechowska, D., Żyluk, N. Catching abduction. On two instruments for research on abductive reasoning. Ampliative Reasoning in the Sciences, Ghent, 18–19 V 2017
       • Urbański, M., Żyluk, N. Sets of situations, topics, and question relevance. Reasoning and Analytic Methods, Bratislava, 27–28 IV, 2017.
       • Urbański, M., Żyluk, N. Semantyka sytuacyjna i logika pytań w analizie rozwiązań zadań abdukcyjnych. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Białystok, 22 IX 2016.
       • Antonik-Jonczyk, K., Bieganowska, D., Dubowska, A., Koch, D., Kropa, I., Małkowski, M., Ratajczyk, D.,Steć, A., Żyluk, N. Difficult deductions and fluid intelligence: Deductive Flexibility Test vs Raven’s Advanced Progressive Matrices. 2nd Logic and Cognition 2016 (Poznań Reasoning Week 2016), Poznań, 6 IX 2016.
       • Żyluk, N., Michta M. Deductive Flexibility Test. 2nd Logic and Cognition 2016 (Poznań Reasoning Week 2016), Poznań, 6 IX 2016.
       • Karpe, K., Żyluk, N., Michta M., Potok, W., Urbańska, J. „Kwestionariusz Wyuczonej Zaradnosci” – konstrukcja oraz wykorzystanie w badaniu na grupie młodych dorosłych. 11. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, 22 V 2016.
       • Karpe, K., Żyluk, N., Michta M., Potok, W., Urbańska, J. Rożne odcienie zaradności: profile młodych dorosłych – absolwentów studiów wyższych w świetle badan nad wyuczona zaradnością. 11. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, 22 V 2016.
       • Michta, M., Prot, P., Skrzypczak, N., Karpe, K., Żyluk, N., Potok, W., Casimiro, R., Urbańska, J. Propozycje   badań eksperymentalnych nad wpływem badania z wykorzystaniem kwestionariuszy psychologicznych na osobę badaną. 11. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, 22 V 2016.
       • Łupkowski, P., Urbański, M., Paluszkiewicz, K., Ignaszak, O., Maryniaczyk, N., Urbańska, J. ERC – korpus rozumowań erotetycznych [ERC – Erotetic Reasoning Corpus]. 13 ArgDiaP. Siła argumentu: racja, przekonanie, konsensus, Wrocław, 20 XI 2015.
       • Urbański, M., Maryniaczyk, N., Paluszkiewicz, K., Urbańska, J. A Formal Model of Erotetic Reasoning in Collaborative Problem Solving. 1st European Conference on Argumentation: Argumentation and Reasoned Action, Lizbona, 10 VI 2015.
       • Karpe, K., Maryniaczyk, N., Michta, M., Paluszkiewicz, K. Jeżeli to wystąpienie Wam się spodoba, to znaczy, ze autorzy Was oszukali – o polskiej adaptacji narzędzia Clance Impostor Phenomenon Scale. 10. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, 25 IV 2015.
       • Karpe, K., Maryniaczyk, N., Michta, M. Wpływ wieku i choroby Parkinsona na parametry dyfuzji w istocie czarnej. 9. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, 22 III 2014.

Posters:

        • Żyluk, N., Karpe, K., Michta, M. (2018), Concreteness-abstractness issue in measuring levels of
         epistemological understanding, VIII European Congress of Methodology, Jena, 25-27 VII 2018.
        • Żyluk, N., Żelechowska, D., Urbański, M., Jak uchwycić abdukcję? Zastosowanie narzędzia „Find Out” w empirycznym badaniu rozumowań abdukcyjnych. 27 Kolokwia Psychologiczne, Toruń, 23-25 V 2018.
        • Żyluk, N., Żelechowska, D., Urbański, M. „Find Out”: a new tool for catching abductive reasoning at real-life work, 20th Conference of the European Society for Cognitive Psychology, Potsdam, 3-6 IX 2017.
        • Karpe, K., Maryniaczyk, N., Michta, M. Która nóżkę wolisz, pajączku? – o lateralizacji u niektórych gatunków stawonogów. 10. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, 24 IV 2015.
        • Karpe, K., Maryniaczyk, N., Michta, M. Gratitude and multidimensionality of prayer practice. 1st International Neuroscience and Religious Studies Conference MUR: Brain. Mind.Religion, Kraków, 1 III 2015.
        • Karpe, K., Maryniaczyk, N., Michta, M. Świecącymi mózgami zaślepieni – jak zmarnować potencjał badań fMRI. Konferencja POJĘCIA–MYŚLENIE–INFORMACJA, Poznań, 31 V 2014 .